Brio Bar / Kitchen Stool - Furniture - Outbox SARL - Lebanon